Posted on / by admin / in Uncategorized

Pazarlamanın 4Psi: Ürün

Pazarlamanın 4P’si pazarlamayla ilgili olan herkesin aşina olduğu bir kavram. Pazarlamanın babası kabul edilen Philip Kotler’in geliştirdiği pazarlamanın 4P’si kavramı, pazarlama dünyası için oldukça önemlidir. 

Pazarlamanın odak noktasında müşteri vardır. Dolayısıyla müşterilerin beklentilerinin, taleplerinin iyi anlaşılması ve ürün ya da hizmetlerin buna uygun olarak tasarlanması sağlanmalıdır. Öncelikle ortada ürün olmalı ve ürün piyasa şartlarına göre fiyatlandırılmalıdır. Sonrasında ürün tüketiciye ulaştırılmalı ve nihayet piyasada tutundurulmalıdır. Pazarlamanın 4P’si:

 • Product – Ürün
 • Price – Fiyat
 • Promotion – Tutundurma
 • Place – Dağıtım

Ürün Nedir?

 • Ürün, ham maddelerin bir takım işlemlerden geçirilerek bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir nesnedir. Pazarlamaya ürün planlamasıyla başlanır. Pazara nasıl ulaşılacağı, faaliyet alanının ne olduğu ve ürün özelliklerinin belirlenmesi, 4P içerisinde alınması gereken kararlardır. 
 • Bir pazarlama çalışmasında öncelikle bir ürün olmalı ve bu ürünün özellikleri, içeriği doğru şekilde belirlemeli ve anlaşılmalıdır. İçeriğinde bulunan maddeler, tadı, kokusu, şekli, mekanik yapısı, ambalajının yapısı gibi özellikleri anlaşılmalıdır. Kısacası, pazarlaması yapılacak ürünün faydasının farkında olunmalıdır.

Ürün Pazarlamasında Önemli Noktalar

 • Temelde, tüketiciler fayda satın alır yani tüketiciler aslında satın aldıkları ürünlerin sağlayacağı faydayı düşünür.
 • Pazarlama yöneticileriyse tüketicinin beklentisine uygun, talep ve ihtiyaçlarını tatmin edecek özelliklerdeki ürün tasarımını hedeflerler. 

Pazarlamada Ürünlerin Sınıflandırılması

Ürünler, çeşitli amaçlarla sınıflandırılır ve ortak özellikleri ortaya çıkarılır. Pazarlamada yapılan sınıflandırma, ürünlere ilişkin yürütülecek stratejilerin doğru saptanmasına destek olur. Ürünleri iki önemli kritere göre sınıflandırabiliriz. Bunlar:

 • Dayanıklılığa göre ürün türleri
 • Kullanıcılara göre ürün türleri
 1. Dayanıklılığa Göre Ürün Türleri
 • Dayanıksız ürünler: Günlük yaşamda sık satın alınan, bir veya birkaç kere kullanılan, genellikle kulanım sonrası yok olan hızlı tüketim ürünleridir. (örn: gıda ve hijyen ürünleri, benzin – mazot gibi ürünler) Kâr marjları genellikle düşük olan bu ürünlerin, yoğun reklam ve güçlü marka sadakati oluşturmak için, hemen her satış yerinde satışa sunulması gerekir. 
 • Tüketici Ürünleri
 • Kolayda ürünler: Çok miktarda ve kısa zamanda tüketilen, genellikle düşük fiyatlı ürünlerdir. 
  • Sık satın alınırlar. 
  • Satın alma işlemi için çok zaman harcanmaz.
  • Ulaşılması kolaydır. Fazla sayıda dağıtım noktası bulunur.
  • Tutundurma genel olarak fiyatla ilgilidir.
  • Tutundurma faaliyetleri genellikle üretici işletme tarafından gerçekleştirilir.
  • Marka bilinirliği olsa da tüketicinin diğer markalara kayma ihtimali yüksektir.
  • Ürünler tüketicilerin zorunlu ihtiyaçlarına hitap eder ve beklenmeyen ya da acil durumlarda hızla satın alınabilirler.
 • Beğenmeli ürünler: Tüketiciler bu tür ürünleri arayıp bulurlar.
  • Sağladıkları faydalar uzun sürelere yayılmıştır.
  • Kolayda ürünlerle kıyaslandığında birim fiyatları daha yüksektir.
  • Tüketiciler bu tür ürünlerin seçiminde daha çok zaman harcar ve seçenekler arasında karşılaştırma yaparlar.
  • Satış noktaları kolayda ürünlerle karşılaştırıldığına daha sınırlıdır. Seçilmiş satış noktalarında yeterli miktarda bulunurlar.
  • Tutundurma, ürünün rakip ürünlere göre farklılıklarının vurgulamasıyla sağlanmaya çalışılır.
  • Genellikle belirli bir marka tercih edilir, ancak diğer markalara geçiş de olabilir.
  • Üretici ve perakendecinin yüksek seviyede işbirliği gereklidir.

Bir cevap yazın